Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/56/233156/igitego.se/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5852
076-200 40 70 damourus@igitego.se
Igitego

Om oss

Den svenska integrationspolitiken är ett aktuellt ämne för samhällsdebatten och massmedia idag. Det diskuteras mycket om invandrarnas integration i samhället och konsekvenser av brister i denna. Man har sett att brister i integrationsprocessen bl.a. kan leda till allvarliga problem som t.ex. segregering, isolering, arbetslöshet, ekonomiska problem och psykisk ohälsa.

Många immigranter har innan de kom till Sverige haft höga förväntningar och drömmar om det nya landet. Men när de har kommit till Sverige möter de annat än de hade förväntat sig.

Många ungdomar kritiserar samhället, de känner sig utanför. För ett flertal föräldrar är det svårt att acceptera att de bor i sitt nya land. Det är svårt att integrera sig, om man inte med själ och hjärta kan anpassa sig att bo i ett nytt land. Det blir heller inte lättare när samhället inte förstår immigranters behov och vad som är viktigast för en bra integration.

 

IGITEGO Förening
IGITEGO är en religöst och politiskt obunden,  ideell förening, som  jobbar kreativt med Hållbar Integration, vilket innebär att hjälpa människor att skapa en egen plan för ett bättre liv i sitt nya hemland. Föreningen vill även stödja samhället med information, aktiviteter, utbildningar och verktyg för att öka förståelsen om vad som innebär en hållbar integration.

Styrelsemedlemmarna är själva invandrare sedan många år och har framgångsrikt integrerat sig, lärt sig språket och kulturen samt arbetat i Sverige i flera år. De har därför stor kunskap om de fina möjligheter som Sverige innebär, men har även kunskap och erfarenheter om svårigheterna med att anpassa sig till sitt nya hemland.

IGITEGO grundades av D.Damour Nordkvist Hakizimana som ursprungligen kommer från Rwanda. Han har erfarenheter som invandrare både i Kina och Sverige. Föreningen har fått sitt namn IGITEGO som betyder MÅL på Rwandas nationella språk Kinyarwanda.

Projekt: Mado – i arbete vill:

  • Medverka till en hållbar integration i samhället.
  • Vill stärka individen och ge dem verktyg som stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden.
  • Ge företag kunskap och ökad förståelse för mångfald och visa på de positiva fördelar med att anlita arbetskraft med en annan kulturell bakgrund.

Vi ser att för en lyckad integration där fler immigranter kommer i arbete så krävs det insatser både för immigranter och näringslivet.

Kontakt
info@igitego.se
076-200 40 70