076-200 40 70 damourus@igitego.se

Privatpersoner

Med IGITEGO kommer du få möjlighet till stöd, utbyta erfarenheter och träffa nya vänner. Med hjälp av våra verktyg kommer du att kunna utveckla ditt liv i allmänhet och din ekonomi i synnerhet. Vi ger dig stöd och verktyg för att ditt arbetssökande ska leda till jobb!

Vår utbildning för privatpersoner fokuserar på:
Privatekonomi, hälsa och det svenska samhället. Detta skapar tillsammans ett forum för diskussion om allt som handlar om: Hållbar Integration, samhället & kulturkrockar i vardagen.

Vill du veta mer? Är du intresserad att delta? Maila damourus@igitego.se