076-200 40 70 damourus@igitego.se

Samhälle / Företag

Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida. För att öka förståelsen mellan grupper i samhället behövs integration.

Immigranter behöver lära sig att förstå det nya samhället som de har kommit till, och de som redan bor där behöver välkomna de nyinflyttade.
Integration är alltså inte något som sker av sig självt. Människor måste aktivt arbeta för en hållbar integration.

Om immigranter på ett lättare sätt blev integrerade i vårt svenska samhälle, skulle detta bidra positivt till att minska kulturkrockar, kriminalitet, fattigdom och mycket annat. Efter analys av problemen som finns i vårt samhälle, bland annat integrationssvårigheter, brist på information bland immigranter om vårt samhälle och hur den svenska kulturen fungerar, har vi startat IGITEGO förening.
Föreningen arbetar med att öka kunskapen om svensk ekonomi, hälsovård, rättsväsende osv.
IGITEGO förening kommer också att sprida omfattande information, ordna sammankomster för diskussion där deltagarna kan få kunskap om invandring och allt vad detta innebär, samt diskutera om vad Hållbar Integration innebär.

Föreläsningar
Vill ni att era elever och personal ska kunna ventilera attityder och normer kring integration? Vill ni ha verktyg till att bemöta integrationsproblem som diskrimininering och andra svårigheter för utsatta målgrupper? Vill ni att er personal ska få mer kunskap kring dessa ämnen?

Välkommen att boka en inspirerande och informativ föreläsning!
Vi erbjuder föreläsningar kring integration, för att verka förebyggande och opinionsbildande genom att bidra till kunskapsspridning, påverka attityder samt öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet. Våra föreläsningar riktar sig till skolungdomar och yrkesverksamma. Vi erbjuder också en utbildning i bemötande för skolpersonal.

Vi erbjuder flertalet olika föreläsningspaket och kan också skräddarsy våra föreläsningar utifrån vad ni önskar.

Hör gärna av er med era önskemål!

Föreläsningen genomförs av Föreningen IGITEGO medarbetare eller särskilt utbildade volontärer. För bokning, priser och frågor, vänligen kontakta vår projektledare Rula Amro: Rula.amro@igitego.se