Samarbete mellan OAED och online-utbildningsleverantörer

Sedan november 2020 har det grekiska offentliga arbetsförmedlingen, OAED (Manpower Employment Organization), aktivt varit involverad i partnerskapet som genomför det innovativa projektet “Motivera lågkvalificerade vuxna att få tillgång till kompetensutvecklingsvägar för att öka sysselsättningen”

2: a transnationell möte för MOTIV-ACTION

Den 20:e och 21:a december 2021 träffades partner i det europeiska projektet MOTIV-ACTION för att fira projektets andra transnationella möte. Mötet var planerat att äga rum i staden Barcelona, men slutligen beslutade konsortiet att hålla mötet online för att säkerställa säkerheten för alla deltagare och följa de juridiska krav som gällde vid den tiden i Europa, och särskilt i Barcelona.