Program och Tjänster

Vårt ultimata mål är att skapa en värld där alla har möjlighet att leva ett meningsfullt liv, omgivna av stödjande och stärkande samhällen. Här kan du läsa om våra aktuella och pågående projekt.

SWEMPO

Detta internationella projekt finansieras av Swedish Institute med målet att stärka barn i Marocko och Sverige genom kreativa illustrationer skapade av professionella konstnärer på teman som demokrati och samhällsansvar.

#demokrati #Barn #utbildning

2. Läxhjälp

Zappy är en app för elever som behöver lite extra stöd efter skoltid med matematik och fysik. Ibland kan det vara svårt att få hjälp när man har fastnat på en uppgift och en lärare inte är tillgänglig. Med Zappy blir det inte lika svårt att få hjälp då vi har underbara tutor som hjälper till! För att kunna använda tjänsten du behöver ladda upp ZAPPY APP och Ange kod 3030

#Utbildning #Inkludering #Digitalisering

3. Nord+ WIMTAC

Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC) Ett nordiskt initiativ- projekt mellan fem organisationer från Sverige, Litauen och Lettland som ledde till utvecklingen av en praktisk guidebok för att främja inkludering av migrantkvinnor på arbetsmarknaden genom konstbaserade och kreativa coachningsmetoder. Länk till guideboken för nedladdning.

#Inkludering #anställning #hållbarhet

4. Motiv-Action

Motiv-Action, ett samarbete mellan 10 organisationer med ledning av IGITEGO. Syftet med projektet är att förbättra metoder som används av digitala anställningstjänster och specialister.

#Inkludering #anställning #hållbarhet

5. Digibreaker

Digibreaker, ett annat Erasmus plus-initiativ som leds av IGITEGO och syftar till att skapa interaktiva digitala verktyg som främjar yrkesinkludering genom innovativa, hållbara och samhällsbaserade metoder.

#Inkludering #Anställning #Digitalisering #Hållbarhet

6. Tillväxtverket

Ett projekt med lokala myndigheter i Sverige som syftar till att utveckla hållbara integrationsmetoder genom regelbundna kulturella aktiviteter såsom sport, talk caféer och sammankomster.

#Inkludering #Migration #Hållbarhet

7. Tia-Tillsammans 1-4

Det här projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Värmland. IGITEGO har i samarbete med Pingstkyrkan och NTF för att genomföra insatser för asylsökande. TIA-Tillsammans ska göra det möjligt för asylsökande att ta del av meningsfulla aktiviteter under asyltiden med fokus på kunskaper i det svenska språket, samhällsinformation, kunskap om svensk arbetsmarknad och att få tillgång till hälsofrämjande aktiviteter.

#Sport #Inkludering #Integration

8. Må Bra Tillsammans

Må Bra Tillsammans - Detta projekt är ett lokalt projekt som handlar om att utveckla aktiviteter, kurser, innovativa metoder och förhållningssätt för att främja hälsa, jämställdhet och socialt ansvarstagande samt bidra till att skapa livskvalitet bland migranter och andra minoritetsgrupper i regionen.

#Inkludering #Integration

9. Entreprenörsprogrammet:

Detta mentorskapsprogram som utvecklats av ledarna på IGITEGO syftar till att hjälpa unga entreprenörer att framgångsrikt implementera sina affärsidéer. Programmet innefattar 1-1 coachning och flera kurser om konceptualisering, affärsplaner, företagsregistrering, skatt och budget.

#demokrati #Barn #utbildning