Grundande

IGITEGO är en ideell riksförening, religiöst samt politiskt obunden som grundades år 2016. Vi arbetar med hållbar integration och inkludering i Sverige genom utbildningar och innovativa metoder som erbjuder en väg till yrkesutbildning och professionell insats.

IGITEGO arbetar för att bidra till förbättrad uppväxt och levnadsvillkor för de boende i områden med socioekonomiska utmaningar och bidra till ökad jämlikhet genom att skapa en bättre hälsa, trygghet, utbildning och sysselsättning samt en välfungerande inkludering i Sverige.

Vårt team har en mångkulturell bakgrund och innehar en stor mångfald i såväl ålder, utbildningsbakgrund och som tidigare erfarenhet. Detta har hjälpt till att utveckla utbildningsmetoder som är både smidiga och innovativa.

Vi strävar efter att tackla integrationsproblem och främja självutveckling genom ständigt samarbete och optimering av våra metoder för mentorskap och nätverkande med våra partners.

Vårt uppdrag

Vi utvecklar innovativa arbetsmetoder med målet att skapa hållbara integrationsmodeller inom det svenska samhället.

På IGITEGO är vårt uppdrag att skapa en bättre framtid för individer och samhällen i socioekonomiskt utsatta områden.

IGITEGO jobbar mot hedersvåld och för mänskliga rättigheter och möjlighet att bevara kulturella traditioner som ligger i linje med svensk lag. Verksamheten ska tillsammans med samhällets föreningar, studieförbund och organisationer stärka förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter samt att skapa mötesplatser och trygghet för alla invånare i socioekonomiskt utsatta områden. Arbetet ska stärka människor och uppmuntra dem till att vara delaktiga på den plats där de bor. Att förebygga utanförskap genom olika aktiviteter som attraherar olika målgrupper och för människorna samman är en viktig del i arbetet.

Våra program

Över 15 000 personer har nåtts av Igitegos samhällsorienterade verksamhet. Våra insatser har varit omfattande och inkluderar initiativ för att främja sysselsättning, konstutbildning, tillgängligt boende med mera.

Några av de mest anmärkningsvärda resultaten som uppnåtts genom Igitegos program inkluderar

Våra värderingar

På IGITEGO tror vi att genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid för alla. Därför samarbetar vi med civilsamhällesorganisationer, studieförbund och andra likasinnade grupper för att leverera interventioner som verkligen gör skillnad i människors liv. Vi arbetar mot hedersvåld och för skyddet av mänskliga rättigheter, samtidigt som vi främjar bevarandet av kulturella traditioner som överensstämmer med svensk lag.

“Vårt ultimata mål är att skapa en värld där alla har möjlighet att leva ett uppfyllande liv, omgivna av stödjande och stärkande samhällen.”

Har du ett samarbetsförslag?

kontakta oss