Möte “MOTIV-ACTION” i juli 2021

Recension av mötet den 27 juli för MOTIV-ACTION.

Under det inledande mötet den 30 juni fastställdes konceptet för en trestegsmodell för att hitta nya karriärmöjligheter, med tre efterföljande moduler: Modul 1 (Användarfärdigheter), Modul 2 (Organisatörsfärdigheter) och Modul 3 (Planeringsfärdigheter). Fram till mötet den 27 juli hade ansvaret för att utarbeta de tre kursmodulerna fördelats, så IGITEGO, ROMA CAPITALE och OAED kommer att förbereda innehållet för Modul 1, FBO, INSUP och FACEPA för Modul 2, medan EAEA, LKAAA och EPATV kommer att vara författare till Modul 3.

Tredje transnationella mötet i Bordeaux – Frankrike

Organisationen för utbildning Insup välkomnade MotivAction-partnerskapet den 10:e och 11:e oktober 2022 på deras huvudkontor i Bordeaux.

Tillsammans har partnerskapet granskat utvecklingen av IO1, genomfört vissa aktiviteter och satt upp mål för de kommande månaderna, särskilt för IO2-utgången: Riktlinjer för användning och riktlinjer för utbildare för exploatering.