Lettlands erfarenhet av e-karriärvägledning

Få en inblick i Lettlands erfarenhet av e-karriärvägledning.

De främsta målen med MOTIV-ACTION-projektet är att utveckla innehållet i en utbildningskurs som kommer att stödja vuxna med låg kompetens och öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden.