Möte “MOTIV-ACTION” i juli 2021

Recension av mötet den 27 juli för MOTIV-ACTION.

Under det inledande mötet den 30 juni fastställdes konceptet för en trestegsmodell för att hitta nya karriärmöjligheter, med tre efterföljande moduler: Modul 1 (Användarfärdigheter), Modul 2 (Organisatörsfärdigheter) och Modul 3 (Planeringsfärdigheter). Fram till mötet den 27 juli hade ansvaret för att utarbeta de tre kursmodulerna fördelats, så IGITEGO, ROMA CAPITALE och OAED kommer att förbereda innehållet för Modul 1, FBO, INSUP och FACEPA för Modul 2, medan EAEA, LKAAA och EPATV kommer att vara författare till Modul 3.

Jobbpositioner baserade på kompetensmodellen

Att använda digitala teknologier och metoder för karriärvägledning, jobbsökning och professionell tillväxt är en del av förnyelsen av arbetsmarknadstjänster och karriärrådgivning.