Samling av god praxis för e-vägledning i hela Europa

MOTIV-ACTION-projektet syftar till att skapa nya karriärmöjligheter för arbetslösa vuxna genom att öka och förbättra digitala vägledningstjänster i Europa. Projektpartners kommer att skapa en uppsättning digitala verktyg som stödjer arbetslösa vuxna att få tillgång till lärande- eller karriärmöjligheter. Projektet utvecklar också innovativa metoder för sysselsättningsrådgivare, karriärvägledare och vuxenutbildningsleverantörer.

Lettlands erfarenhet av e-karriärvägledning

Få en inblick i Lettlands erfarenhet av e-karriärvägledning.

De främsta målen med MOTIV-ACTION-projektet är att utveckla innehållet i en utbildningskurs som kommer att stödja vuxna med låg kompetens och öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden.