Samling av god praxis för e-vägledning i hela Europa

MOTIV-ACTION-projektet syftar till att skapa nya karriärmöjligheter för arbetslösa vuxna genom att öka och förbättra digitala vägledningstjänster i Europa. Projektpartners kommer att skapa en uppsättning digitala verktyg som stödjer arbetslösa vuxna att få tillgång till lärande- eller karriärmöjligheter. Projektet utvecklar också innovativa metoder för sysselsättningsrådgivare, karriärvägledare och vuxenutbildningsleverantörer.

2: a transnationell möte för MOTIV-ACTION

Den 20:e och 21:a december 2021 träffades partner i det europeiska projektet MOTIV-ACTION för att fira projektets andra transnationella möte. Mötet var planerat att äga rum i staden Barcelona, men slutligen beslutade konsortiet att hålla mötet online för att säkerställa säkerheten för alla deltagare och följa de juridiska krav som gällde vid den tiden i Europa, och särskilt i Barcelona.