Möte “MOTIV-ACTION” i juli 2021

Recension av mötet den 27 juli för MOTIV-ACTION.

Under det inledande mötet den 30 juni fastställdes konceptet för en trestegsmodell för att hitta nya karriärmöjligheter, med tre efterföljande moduler: Modul 1 (Användarfärdigheter), Modul 2 (Organisatörsfärdigheter) och Modul 3 (Planeringsfärdigheter). Fram till mötet den 27 juli hade ansvaret för att utarbeta de tre kursmodulerna fördelats, så IGITEGO, ROMA CAPITALE och OAED kommer att förbereda innehållet för Modul 1, FBO, INSUP och FACEPA för Modul 2, medan EAEA, LKAAA och EPATV kommer att vara författare till Modul 3.

Jobbpositioner baserade på kompetensmodellen

Att använda digitala teknologier och metoder för karriärvägledning, jobbsökning och professionell tillväxt är en del av förnyelsen av arbetsmarknadstjänster och karriärrådgivning.

2: a transnationell möte för MOTIV-ACTION

Den 20:e och 21:a december 2021 träffades partner i det europeiska projektet MOTIV-ACTION för att fira projektets andra transnationella möte. Mötet var planerat att äga rum i staden Barcelona, men slutligen beslutade konsortiet att hålla mötet online för att säkerställa säkerheten för alla deltagare och följa de juridiska krav som gällde vid den tiden i Europa, och särskilt i Barcelona.

EPATV Multiplier Event

På morgonen den 28 november påbörjade de portugisiska representanterna för Erasmus Motiv-Action-projektet, “MOTIVating low-skilled adults in accessing upskilling paThways to Increase OpportuNities”, genomförandefasen av pilotprojektet.

Tredje transnationella mötet i Bordeaux – Frankrike

Organisationen för utbildning Insup välkomnade MotivAction-partnerskapet den 10:e och 11:e oktober 2022 på deras huvudkontor i Bordeaux.

Tillsammans har partnerskapet granskat utvecklingen av IO1, genomfört vissa aktiviteter och satt upp mål för de kommande månaderna, särskilt för IO2-utgången: Riktlinjer för användning och riktlinjer för utbildare för exploatering.

Portugisisk implementering av pilotprojektet

På morgonen den 28 november påbörjade de portugisiska representanterna för Erasmus Motiv-Action-projektet, “MOTIVating low-skilled adults in accessing upskilling paThways to Increase OpportuNities”, implementeringsfasen av pilotprojektet.