Samling av god praxis för e-vägledning i hela Europa

MOTIV-ACTION-projektet syftar till att skapa nya karriärmöjligheter för arbetslösa vuxna genom att öka och förbättra digitala vägledningstjänster i Europa. Projektpartners kommer att skapa en uppsättning digitala verktyg som stödjer arbetslösa vuxna att få tillgång till lärande- eller karriärmöjligheter. Projektet utvecklar också innovativa metoder för sysselsättningsrådgivare, karriärvägledare och vuxenutbildningsleverantörer.

Samarbete mellan OAED och online-utbildningsleverantörer

Sedan november 2020 har det grekiska offentliga arbetsförmedlingen, OAED (Manpower Employment Organization), aktivt varit involverad i partnerskapet som genomför det innovativa projektet “Motivera lågkvalificerade vuxna att få tillgång till kompetensutvecklingsvägar för att öka sysselsättningen”

IO1: Insamling av goda exempel

Databasen för bästa praxis IO1 tillhandahåller relevant information – delad direkt av dess genomförare – om några av de mest intressanta, kreativa och innovativa tillämpningarna av digitala tjänster för att stödja vuxna användare att hitta nya karriärmöjligheter. Praktikerna har samlats in på europeisk nivå.