Samling av god praxis för e-vägledning i hela Europa

MOTIV-ACTION-projektet syftar till att skapa nya karriärmöjligheter för arbetslösa vuxna genom att öka och förbättra digitala vägledningstjänster i Europa. Projektpartners kommer att skapa en uppsättning digitala verktyg som stödjer arbetslösa vuxna att få tillgång till lärande- eller karriärmöjligheter. Projektet utvecklar också innovativa metoder för sysselsättningsrådgivare, karriärvägledare och vuxenutbildningsleverantörer.

Lettlands erfarenhet av e-karriärvägledning

Få en inblick i Lettlands erfarenhet av e-karriärvägledning.

De främsta målen med MOTIV-ACTION-projektet är att utveckla innehållet i en utbildningskurs som kommer att stödja vuxna med låg kompetens och öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

IO1: Insamling av goda exempel

Databasen för bästa praxis IO1 tillhandahåller relevant information – delad direkt av dess genomförare – om några av de mest intressanta, kreativa och innovativa tillämpningarna av digitala tjänster för att stödja vuxna användare att hitta nya karriärmöjligheter. Praktikerna har samlats in på europeisk nivå.

Vad är den positiva sidan av coronaviruset?

Det finns en ökande rädsla för de problem som coronaviruset har eller kommer att orsaka globalt och samtidigt finns det fortfarande så mycket vi inte vet om viruset, vilket gör oss extremt osäkra på framtiden och vår överlevnad.