Micro-certifieringar

I Europa har vi bevittnat en ökning av medborgare som behöver uppdatera sina färdigheter och kompetenser för att överbrygga klyftan mellan deras formella utbildning och samhällets samt arbetsmarknadens behov.

Jobbpositioner baserade på kompetensmodellen

Att använda digitala teknologier och metoder för karriärvägledning, jobbsökning och professionell tillväxt är en del av förnyelsen av arbetsmarknadstjänster och karriärrådgivning.

EPATV Multiplier Event

På morgonen den 28 november påbörjade de portugisiska representanterna för Erasmus Motiv-Action-projektet, “MOTIVating low-skilled adults in accessing upskilling paThways to Increase OpportuNities”, genomförandefasen av pilotprojektet.

Portugisisk implementering av pilotprojektet

På morgonen den 28 november påbörjade de portugisiska representanterna för Erasmus Motiv-Action-projektet, “MOTIVating low-skilled adults in accessing upskilling paThways to Increase OpportuNities”, implementeringsfasen av pilotprojektet.